Kiekvieną savaitę, net atostogų metų skiriame daug laiko mūsų veiklų aprašymui ir priemonių paruošimui. Analizuojame naujas metodikas ir šiuolaikiškas naujoves. Tačiau, tai nenuobodus darbas, o kūrybinis laiko praleidimas. Ši kūryba turi būti atlikta atsakingai ir labai kruopščiai.

Mes visi skiriame daug dėmesio savo vaikų fizinei sveikatai – norime būti tikri, kad jie sveikai ir sočiai pavalgę, šiltai apsirengę, skatiname juos sportuoti ir taip tapti stipriais. Bet ar pakankamai skiriame dėmesio jų emocinei savijautai bei gerovei – kaip jie jaučiasi, kaip vertina save, kaip jiems sekasi bendrauti su kitais vaikais, kaip jie įveikia liūdesį, nusivylimą ar kitus emocinius sunkumus?

Emocinė sveikata yra itin svarbi kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime. Nuo vaikystės žmogus mokosi įvairių elgesio būdų, siekdamas palaikyti tarpusavio santykius su aplinkiniais ar įveikti gyvenimo iššūkius. Dažniausiai jų išmoko pats gyvenimas. Daug geriau, jeigu mažajam žmogui padeda tėvai ar pedagogai.

Tačiau kaip?
Pristatome Jums tarptautinę programą Zipio draugai, galinčią padėti Jūsų vaikams pasijusti laimingesniais ir išmokti įvairių sunkumų įveikimo būdų. 

Programos ,,Zipio draugai“ tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą ir padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. 

Specialistų nuomone, programa “Zipio draugai” yra išskirtinė programa kitų prevencinių programų tarpe, nes ji skirta ir tinka visiems mažiems vaikams.  Kitas ją išskiriantis bruožas yra tas, kad programa moko vaikus pačius ieškoti ir rasti įvairių sunkumų įveikimo būdų, o ne išmokina konkrečių elgsenos būdų iškilus konkrečiai problemai ar sunkumui. 

Ko išmoksta programoje dalyvaujantys vaikai?

  • Išmoksta kontroliuoti savo jausmus ir elgesį.
  • Natūraliai priimti savo klaidas, ieškoti būdų jas ištaisyti.
  • Išmoksta spręsti konfliktus ar pasakyti tai, kas skaudina, o ne muštis, erzinti, keršyti.
  • Pripranta pasidalyti savo liūdesiu, nerimu, o ne užsisklęsti savyje. Supranta, kad kiekvienas žmogus ką nors panašaus išgyvena.
  • Pripranta ir išmoksta ieškoti ir prašyti pagalbos, o ne saugoti ,,juodas paslaptis“, išdrįsta kalbėtis apie ,,blogus“ jausmus ir bėdas.
  • Išmoksta prisitaikyti prie naujų aplinkybių, lengviau susiranda draugų.
  • Išmoksta naujų, aplinkiniams priimtinų socialinių įgūdžių. 

Tūkstančiai vaikų buvo laimingi ir daug išmoko dalyvaudami programoje ,,Zipio draugai“. Tikimės ir linkime, kad Jūsų vaikas būtų vienas iš jų!

Informacijos šaltinis www.vaikolabui.lt