PRIEŠMOKYKLINUKAI

PRIEŠMOKYKLINUKAI

Pedagogai ir tėvai mano, kad ruošiant vaiką mokyklai užtenka išmokinti jį skaityti, skaičiuoti, išlavinti smulkiosios motorikos įgūdžius.

Iš tikrųjų, tam, kad vaikas galėtų sėkmingai įsisavinti mokyklinę programą jam būtinai reikia lavinti visų tipų intelektus: auklėjimą, mąstymą, atmintį, vaizduotę, kalbą bei emocijas. Geriausia tai padaryti žaidimų pavidale.
Kiekvienų tėvų svajonė, kad jų vaikas išaugtų fiziškai sveikas, intelektualiai išlavintas, su malonumu lankytų mokyklinius užsiėmimus ir sėkmingai įsisavintų programą.

Ši svajonė gali išsipildyti jeigu taisyklingai intelektualiai paruošti vaiką pradinei mokyklai. Todėl labai svarbu lavinti mąstymo gebėjimus:

 • gebėjimą analizuoti uždavinius
 • taisyklingai juos spręsti
 • pratinti prie kombinuotos sprendimų paieškos

Bei tinkamai valdyti savo emocijas, pagerinti emocinę vaikų savijautą ir padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikslui pasiekti yra sudarytas specialus lavinimo kursas skirtas vaikams nuo 5 metų.

Gamta padovanojo mums efektyviausią priemonę tikslui pasiekti – intelektą. Tiesa, intelekto naudojimosi instrukcijos niekur nerasime. Intelekto lygis turi įtakos visiems Jūsų gyvenimo sritims: sėkmei, karjerai, pinigams, meilei, sveikatai. Jeigu norite, kad Jūsų vaikui sektųsi bet kurioje srityje, Jūs turite padėti jam lavinti intelektinius gabumus.

Mes siūlome Jums naują unikalų intelektinio ugdymo kursą, remiantis geriausia tarptautine praktika!

PROGRAMA: Priešmokyklinukai 5/7
 1. Pasisveikinimas
 2. Pirštukų žaidimai
 3. Emocinio intelekto vystymas I pagal autorinę programą (EQ)
 4. Linksmoji abėcėlė, (Zajcevo metodika rusų grupėms)
 5. Intelektikos II užduotys (IQ):
  1. mąstymo lavinimas
  2. atidumo lavinimas
  3. klausos atminties lavinimas
  4. regos atminties lavinimas
  5. rankos pasiruošimas rašymui
  6. skaičiavimo ypatumai
 6. Išradingų Užduočių Sprendimo Teorija II pasakos terapijos pagrindu
 7. Lavinantys žaidimai Nikitino kubeliais, Djenešo blokais, Tangramu (IQ
 8. Pamokos rezultatų aptarimas, atsisveikinimas

Reikalavimai vaikui:

 • Geras kalbos suvokimas;
 • Gebėjimas formuluoti atsakymą į klausimą

Disciplina rekomenduojama visiems, o ypač vaikams, kurie planuoja anksčiau nei 7 m. eiti į pirmą klasę, bei reikalingas Psichologinės Pedagoginės Tarnybos.