Užsiėmimų kainos
Bandomoji pamoka
10 €
Vienkartinė pamoka
18 €
Vienkartinis apsilankymas be sutarties.
Lojalus laikas
10 €
Pasirinkite tvarkaraštyje pažymėtas lojalias grupes ir mokėkite mažiau.
Nextukų ŠEIMA
-10%
Tėveliams taikoma 10 % nuolaida antram ( ir trečiam) vaikui
Mėnesio mokestis
Sumuojamas
Mėnesinis mokestis nustatomas sumuojant visų numatomų vaiko užsiėmimų kiekius per mėnesį pagal pasirinktą tvarkaraštį.


Pasirinkus daugiau pamokų, vienos pamokos kaina pinga. Palyginkite:

Kartai per savaitę su sutartimi Vienos pamokos kaina
1 kartas13,00 €
2 kartai11,00 €
3 kartai10,00 €

Цены на занятия
Пробный урок
10 €
Разовое занятие
18 €
Одноразовый визит
Месячный абонемент
Суммируетса
Ежемесячная плата. Цена зависит от количества уроков в следующем месяце по выбранному расписанию.
Лояльное время
10 €
Выбрав расписание в лояльное время. Действительно только с договором.
Nextukų СЕМЬЯ
-10%
Для второго и третьего ребенка при наличии договора на каждого.